WORKSHOPS

Workshops

Inspirerende og praksisnær lærerudvikling

Vil du have dine læreres kompetenceudvikling sat på dagsorden igennem en skræddersyet workshop med et omfang på 2-4 timer?

Hvis ja, så læs videre…

Læringskonsulenterne i LæringNu er efterspurgte som workshopsholdere og gennemfører skræddersyede workshops på din skole indenfor didaktik, pædagogik, læring og kommunikation.

Vi vægter meget højt, at forventningerne til workshoppen er nøje afstemt, således at dine lærere for det maksimale udbytte.

Derfor tilbyder vi mailkorrespondance og telefonmøder forud for afviklingen af en workshop, ligesom vi også følger op med et telefonopkald i forlængelse af workshoppen.

 

 


De workshops vi tilbyder…

En lærerudviklende workshop har fokus på, at inspirere med pædagogiske og didaktiske strategier, værktøjer og metoder samt løbende afprøvning af disse.

Vi tilbyder workshops i alle de områder, som vi dækker inden for elevfastholdelse og motivation og teamarbejde.

Workshoppen om et givet emne indeholder korte teoretiske oplæg, øvelser og refleksioner i grupper og i plenum. Fokus er på værktøjer til brug i praksis.

Vore workshops er kendetegnet ved, at gøre kompleks teori til praksisnær læring, så deltagerne let kan se sammenhængen mellem inspirationen og den virkelighed, de befinder sig i til dagligt.

En workshop tilpasses jeres aktuelle situation og hverdag.

Varigheden er 2-4 timer.

OBS: Ønsker du kompetenceudvikling af længere varighed, så se nærmere på vores kurser.