VIDEREUDDANNELSE MED ECTS-POINT

Efteruddannelse

Skal dine lærere styrkes – og have papir på deres pædagogiske kompetencer?

I samarbejde med University College Lillebælt eller University College Sjælland (Professionshøjskolen Absalon) tilbyder vi videreuddannelser (diplom- og akademimoduler) inden for pædagogik og undervisning.

Vores akademi- og diplommoduler tager afsæt i hverdagen på erhvervsskoler / produktionsskoler og giver deltagerne kompetencer til at undervise, vejlede og udvikle dem selv, deres elever og skolen som helhed. Dermed bliver undervisningen på modulerne meget praksisnær.

Modulerne er for de af dine lærere der skal kvalificeres i deres arbejde med planlægning, organisering, evaluering og udvikling af undervisning og vejledning.

Vi tilbyder to former for videreuddannelse, hhv. ‘skoletilrettelagte moduler’ og ‘åbne moduler’.

Læs mere om begge former herunder:


Skoletilrettelagte videreuddannelsesmoduler

Denne form for videreuddannelse foregår på akademi- eller diplomniveau og består af en række forskellige moduler inden for “Diplomuddannelse i erhvervspædagogik” samt et modul inden for “Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning”.

Hver enkelte modul tilrettelægges i dialog med den enkelte skole. Det kræves i udgangspunktet minimum 15 deltagere for, at vi kan gennemføre dette lokalt på din skole.

Lokal tilpasning med hensyn til vægtning af indholdet i forhold til skolens strategiske analyse af behovene for kompetenceudvikling set i forhold til organisationens mål kan ske. Herunder skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag.

Hvis I som skole har færre end 15 deltagere til et akademi- eller diplommodul, så opfordrer vi dig til, at tilkendegive din interesse over for os. Derefter vil vi så
forsøge, at koble dine deltagere sammen med deltagere fra andre skoler i samme
situation.

Vi stiller altid op til et gratis og uforpligtende møde, såfremt I har interesse i et skoletilrettelagt videreuddannelsesmodul. Her kan vi gennemgå de forskellige muligheder og tage en generel snak om din skoles strategiske kompetenceløft.

 

 

Herunder kan du se nærmere på de 5 forskellige skoletilrettelagte efteruddannelsesmoduler, som vi tilbyder.


Diplommoduler inden for ‘Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik’ – med 10 ECTS-point:

Vi tilbyder 4 forskellige diplommoduler, der er skræddersyet og målrettet, så de lever op til Erhvervsuddannelsesreformen, DEP-studieordningen og anbefalingerne fra Undervisningsministeriets ekspertudvalg.

De 4 diplommoduler er:

 


Akademimodul inden for ‘Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning’ – med 10 ECTS-point:

Vi tilbyder ét akademimodul, der er skræddersyet og målrettet produktionsskoler.

Akademimodulet er:

 


Åbne videreuddannelsesmoduler

Denne form for videreuddannelse foregår på diplomniveau og består af en række forskellige moduler inden for Diplomuddannelse i erhvervspædagogik. På disse moduler vil dine lærere møde deltagere fra andre skoler.

Alle modulerne er skræddersyet og målrettet, så de lever op til Erhvervsuddannelsesreformen, DEP-studieordningen og anbefalingerne fra Undervisningsministeriets ekspertudvalg.

Desuden kan hvert modul indgå som et led i en samlet Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

I 2017 tilbyder vi følgende åbne videreuddannelsesmoduler:

I 2018 tilbyder vi følgende åbne videreuddannelsesmoduler:


Vil vide mere omkring vores skoletilrettelagte eller åbne videreuddannelsesmoduler?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.