UNDERVISERSPARRING


Skal dine lærere have professionel sparring på deres undervisning og dem som undervisere?

Vi er specialister på undervisersparring og har tilsammen haft mere end 1000 gange undervisersparring fordelt på individuel sparring, gruppesparring og aktionssparring.

Vores form er anerkendende og udfordrende og vi gør en dyd ud af at inspirere fremfor at belære, når vi observerer og samtaler med lærerne.

Undervisersparringen kan være en enkeltstående aktivitet – dog indgår det oftest i en del af et samlet kompetenceudviklingsforløb, hvor sparringen er implementeringsmetoden.

Lyder det spændende? Så lad os vise dig hvilke former for undervisersparring som vi tilbyder.

 


Individuel sparring

I den individuelle undervisersparring arbejder vi 1:1 med den enkelte lærer. Dette sker typisk i en kombination mellem observation og samtale.

Indledningsvis bliver læreren, i sin praksis, observeret ud fra nogle på forhånd definerede fokusområder – og derefter vil konsulenten og læreren tage en samtale hvor der reflekteres, feedbackes og coaches på baggrund af det observerede.


Gruppesparring

I gruppesparringen arbejder vi med en gruppe bestående af 2-3 lærere. Dette sker typisk i en kombination mellem observation og samtale.

Indledningsvis bliver den ene lærer, i sin praksis, observeret ud fra nogle på forhånd definerede fokusområder – og derefter vil konsulenten, de to-tre kolleger og den observerede lærer tage en samtale hvor der reflekteres, feedbackes og coaches på baggrund af det observerede.

Derefterefter er det den næste lærer i gruppen som bliver observeret og har den efterfølgende samtale.

Herefter vil det være den næste lærer der skal observeres osv.


Aktionssparring

I aktionssparringen arbejder vi oftest med en med en gruppe bestående af 2 lærere. Dette sker typisk i en kombination mellem observation og samtale.

Aktionssparringen anvendes som en del af implementeringen i aktionslæring. Da denne handler om at arbejde aktivt med de forskellige 5 faser i aktionslæring som er:

1. Formulering af udfordring
2. Iværksættelses af aktion
3. Iagttagelse
4. Refleksion
5. Ny aktion

For hver gang man gennemfører en fase, fortsætter man til næste fase. Jo mere, man arbejder sig igennem forløbet, desto mere viden får man opbygget om den praksis, som undersøges.