TRIVSEL

Teamsamarbejde

Skal dine lærere skabe mere trivsel i klassen?

Vores kompetenceudvikling i ‘Trivsel’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at gøre elevernes læringsmiljø trygt og fyldt med trivsel.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til implementere det tillærte.

Spørgsmålet er … er ‘Trivsel’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere?

 • De ved, at god trivsel er afgørende for, at alle elever får muligheder for at lære så meget, som de kan
 • De ved, at der er behov for at arbejde med elevernes trivsel for at fastholde eleverne og øge deres motivation
 • De vil gerne skabe en undervisning med optimale muligheder for at eleverne trives, men mangler ideer til, hvordan de kan gøre dette i praksis

Hvis du genkender ovenstående udfordringer og ønsker hos lærergruppen, så er kompetenceudvikling i ‘trivsel’ det rigtige valg for jer.

Trivsel


Trivsel er…

”I adskillige år, har man vidst, at høj indlæring medfører bedre trivsel. I forhold til for få år siden er det omvendte nu også bevist, nemlig at øget trivsel medfører bedre muligheder for indlæring.”  (Hans Henrik Knoop)

Vi tager udgangspunkt i Positiv psykologi, når vi arbejder med trivsel på vores workshops og kurser på pædagogiske dage.

Martin Seligman arbejder med 5 kategorier af trivsel:

 • Positive emotioner: Forudsætningen er god æstetik, funktionel indretning og god atmosfære
 • Engagement: Frihedsgrader, energigivende mål, få men gode regler, differentieret undervisning, berigende evaluering og muligheder for fordybelse
 • Relationer: Betryggende medspil og oplevelsesrigt modspil
 • Mening: Brugbare, gode begrundelser – perspektiv på min nære fremtid
 • Præstationer: Positive emotioner, engagement, relationer og en dybere mening er forudsætninger for den gode præstation (mestring)

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Trivsel i praksis

Det er en rigtig god ide at tænke på trivselskategorierne, når undervisningen planlægges og tilrettelægges. Læreren kan stille sig selv spørgsmålet: ”Tænker jeg trivselskategorierne ind i min undervisning?”

For at konkretisere dette kan læreren prøve at tænke tilbage og reflektere over et konkret undervisningsforløb, som læreren har gennemført i en klasse og stille sig sig spørgsmålene:

 1. Havde eleverne det godt i forløbet?
 2. Var eleverne engagerede i undervisningen?
 3. Fungerede elevernes samarbejde, og hvordan var relationen til læreren?
 4. Gav undervisningen mening for eleverne?
 5. Lærte eleverne det, de skulle?

Læreren kan også gå et skridt længere og stille spørgsmålene til eleverne og evt. lade dem give point på en skal fra 1-10 i forhold til i hvilken grad, de kan svare bekræftende på spørgsmålene.

Elevernes generelle svar kan indgå i lærerens overvejelser forud for planlægningen af det næste undervisningsforløb.

Den enkelte elevs besvarelse kan ligeledes give overvejelser i forhold til differentiering ifm kommende undervisningsforløb, ligesom meget negative besvarelser fra elevens side kan medføre, at læreren kan gennemføre en uddybende samtale med eleven.

Trivsel

 

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærere i trivsel.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i trivsel

I en uhøjtidelig form og praksisnær ramme, hvor dagen veksler imellem korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og refleksioner i plenum, giver vi lærerne et kompetenceløft inden for trivsel – et løft der medvirker til at fastholde og motivere eleverne.

På vores skræddersyede workshop / kursus får dine lærere blandt andet:

 • Viden om, hvad trivsel er
 • Værktøjer til at planlægge og gennemføre en undervisning, der give optimale muligheder for at alle elever trives
 • Inspiration og konkrete ideer til helt konkrete undervisningsforløb
 • Påbegyndt konkret planlægning af undervisningsforløb inden for et selvvalgt stofområde med særligt fokus på elevernes trivsel

Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i trivsel

 • De kommer til at kunne planlægge og gennemføre en undervisning, så eleverne trives optimalt og således får muligheder for at lære så meget, som de kan
 • De kommer til at skabe mere motiverende undervisning, som dermed fastholder eleverne og øger deres motivation
 • De får inspiration og konkrete ideer til at skabe en mere undervisning, hvor eleverne trives optimalt

Trivsel


Det siger andre om vores kompetenceudvikling

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres trivselskompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’trivsel’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.