VIDEREUDDANNELSE AF 50 LÆRERE OG LEDERE PÅ DIPLOMNIVEAU (CASE)

Tietgen

Tietgen

Tietgen er en handelsskole, som udbyder såvel hhx som de merkantile erhvervsuddannelser; EUD og EUX samt kurser og efteruddannelser på Tietgen KompetenceCenter.


“Vi kan konkret aflæse i vores undervisningsevalueringer, at forløbet med LæringNu har haft en effekt i forhold til vores pædagogiske målopfyldelse!”

Udfordring

Tietgens udfordring var, at få deres målsætninger fra deres fælles pædagogiske og didaktiske grundlag til for alvor at slå rod i den udmøntning, som skete på daglig basis i den konkrete undervisning, herunder fokus på formulering af tydelige læringsmål, god og solid feedback til elever samt god klasseledelse.


Løsning

LæringNu afholdte et indledende møde med skoles ansvarlige ledere for at sikre, at deres udfordring blev matchet med en skræddersyet løsning, som kunne indfri de behov som udfordringen dækkede over.

Løsningen på udfordringen blev en tre-delt indsats, bl.a. i samarbejde med Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce og University College Sjælland.

Den første del af indsatsen var et stort kompetenceudviklingsforløb i Progressiv læring ( i samarbejde med FastholdelsesTaskforce), hvor 12 af skolens ledere og lærere deltog.

Her fik de konkrete værktøjer og viden til, at styrke deres kompetencer i at udarbejde og videreformidle tydelige læringsmål og elevorienteret feedback samt metoder og teknikker til deres arbejde med relationer og klasseledelse.

Den anden del af indsatsen var nogle mindre kompetenceudviklingsforløb i Progressiv læring, hvor de af skolens lærere som ikke var med i den første del, nu kom på ‘omgangshøjde’ inden for samme emner, som de øvrige kolleger var blevet trænet i igennem den første del af indsatsen.

Den tredje del blev et særlig tilrettelagt efteruddannelsesmodul (i samarbejde med University College Sjælland) for 50 af skolens lærere og ledere – i det erhvervspædagogiske diplommodul; ‘Digitale Teknologier i de erhvervsrettede uddannelser‘. Efteruddannelsen byggede videre på den viden og de værktøjer, som deltagerne havde erhvervet sig på de to forudgående dele af løsningen.

Denne del indgik som en del af skoles strategiske kompetenceløft og modsvarede de i EUD-reformen påkrævede 10 ECTS-points kompentenceudvikling.

Anvendt kompetenceudvikling:


Resultat

Tietgens målsætning var inden samarbejdet med LæringNu, at at få deres målsætninger fra deres fælles pædagogiske og didaktiske grundlag til for alvor at slå rod i den udmøntning, som skete på daglig basis i den konkrete undervisning.

På baggrund af skolens egne undervisningsevalueringer har de konkret kunne aflæse, at LæringNu’s løsning har haft en effekt i forhold til deres pædagogiske målopfyldelse (udfordring). Derudover kan det tillægges, at alle deltagerne bestod det erhvervspædagogiske efteruddannelsesmodul.


Det siger skolen om samarbejdet med LæringNu

Skolens uddannelseschef; Flemming Wazar Jørgensen sagde følgende på baggrund af hele kompetenceudviklingen med LæringNu:

I har været gode til at forklare tingene på en humoristisk, jordnær og forståelige måde.

Det, der her gjort største forskel, er, at vi efter hver undervisningsgang har afprøvet fokusfelter i praksis, hvor kollegaerne har deltaget i hinandens undervisning med efterfølgende sparring.

I er gode til at sætte ord på teoretiske emner, så det giver mening.

Vores investering i kompetenceudviklingen har givet os et øget fokus på nogle af de ting, som gør god undervisning endnu bedre.

Alle lærerne har været glade for forløbet.