SÅDAN ARBEJDER VI

Sådan arbejder vi

LÆRINGNU-PROCESSEN

På baggrund af vores erfaring med lærerudvikling på mere end 150 forskellige skoler (Erhvervsskoler og Produktionsskoler) har vi designet LæringNu-processen, der sikrer målbar kompetenceudvikling – hver gang.

John Hattie har gennem sin forskning bevist, at læreren er den som har en af de største betydninger for om eleverne lærer det de skal og kan. Derfor er lærerne omdrejningspunktet i vores optik, hvis I som skole skal nå i mål med jeres pædagogisk, didaktiske strategi og sikre succes.

Vores proces er, udover praktisk erfaring fra vores kunder, funderet i følgende:


Processens 5 faser:

LæringNu-processen omfatter 5 forskellige faser, som vi (understøttet af forskningen) mener skoler løbende skal have fokus på, for at få succes med deres kompetenceudvikling.
Inden for hver fase tilbyder vi en række ydelser, der kan hjælpe jer hele vejen fra italesættelse- til forankring af skolens pædagogisk, didaktiske strategi. De 5 faser er… 

1. Designfasen

Det er essentielt for en vellykket forandringsproces, at der afdækkes hvilke behov og ønsker der er til kompetenceløftet af lærerne. Derfor

Sådan designer vi:

A) Gratis indledende møde med relevante ledere (og evt. nøglemedarbejdere) i jeres rammer, hvor vi tager en drøftelse af jeres ønsker og behov i relation til jeres pædagogisk-, didaktiske strategi, samt eventuelle praktiske forhold som der skal tages højde for i kompetence designet.

Vi byder ind med inspiration fra vores kompetencebase, som består af emner og indhold der relaterer til elevfastholdelse og motivation samt teamsamarbejde.

B) På baggrund af de indledende møde udarbejder vi et forslag til kompetence designet, herunder omfang, aktiviteter, læringsmål, indhold og prissætning.

C) Fremsendelse af kompetence design og eventuel tilretning af dette.

D) Indgåelse af samarbejdsaftale på baggrund af det endelige kompetence design

2. Læringsfasen

Med kompetence designet på plads, orienterer vi os mod udrulningen af det konkrete indhold. Dette skal sikre, at de opstillede læringsmål og skolens ønskede udbytte opnås.

Med afsæt i kompetence designet eksekverer vi de aftalte aktiviteter.

Sådan lærer vi fra os:

3. Implementeringsfasen

Vores oplevelse er, at når skoler udformer og gennemføre nye udviklings- og forandringstiltag, lægges meget energi i selve læringsfasen, mens implementeringen forventes at ske i større eller mindre ad sig selv.

Det er dokumenteret, at det langt fra er tilstrækkelig med en god læringsfase, da lærerne ofte har svært ved at skabe den nødvendige transfer – og derfor ikke i stor nok grad (på egen hånd) får afprøvet og implementeret de tillærte fra læringsfasen.

Det er derfor nødvendigt, at arbejde lige så målrettet med implementering, som man har gjort med selve udviklingen af forandringen. Derfor bør du tænke hjælp ind til implementeringen af læringsfasens indhold, så det kan slå rødder i lærerens praksis.

I denne fase kan vi hjælpe og understøtte lærerne – i samarbejde med deres kolleger.

Sådan implementerer vi:

4. Forankringsfasen

Det er dokumenteret, at det langt fra er tilstrækkelig med en god lærings- og implementeringsfase, da lærerne (så snart det bliver hverdag) ofte kommer hurtigt ned i de vante rutiner, eller kun tager nogle elementer med fra lærings- og implementeringsfasen og gør brug af disse fremadrettet.

I denne fase støtter vi derfor deltagerne i virkelige at få forandringerne til at rodfæstes i deres praksis og i deres dagligdag.

Sådan forankrer vi:

  • Eksekveringsmails
    Lærerne får mails med mindre øvelser og gode råd, der sikrer de fastholder deres forandrede adfærd og forbliver motiveret for udviklingen)
  • Ledersparring
    Vi tilbyder personlig eller telefonisk ledersparring i forhold til at bistå lederne i deres rolle gennem udviklings- og forandringsprocessen.

5. Evalueringsfasen

Det er vigtigt, at vi løbende har en dialog med dig igennem lærings-, implementerings- og forandringensfasen – så vi kan lave formativ evaluering og korrigere og navigere på bedste vis i henhold til de opstillede mål for kompetenceudviklingen.

Vi afslutter altid alle kompentence design med en opsummering af vores oplevelser og herunder anbefalinger de den videre udvikling og fastholdelse.

 

Lad os tage en (uforpligtende) snak om dine mål, og hvordan vi når dem: