PROGRESSIV LÆRING

Progressiv læring

Skal dine lærere styrkes i at synliggøre deres elevers læringstilvækst?

Vores kompetenceudvikling i ‘Progressiv læring’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at synlige læringsmål i undervisningen – og løbende evaluere dem i samarbejde med eleverne i forhold til at påvise deres progression i en positiv retning.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til kvalificere Progressiv læring i praksis.

Spørgsmålet er … er ‘Progressiv læring’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere? 

 • De glemmer, at inddrage eleverne i mål og mening med undervisnings aktiviteterne?
 • De mangler de tydelige rammer til formativ, gensidig feedback med eleverne?
 • De er i tvivl om hvad der har den største læringsmæssige effekt for eleverne?

Hvis du genkender ovenstående udfordringer hos lærergruppen, så er Progressiv Læring en del af løsningen. Se her:

Progressiv læring


Progressiv læring er…

Et pædagogisk værktøj som vi har udviklet til Undervisningsministeriet og efterfølgende har implementeret på 14 forskellige erhvervsskoler.

Det pædagogiske værktøj bygger bl.a. videre på John Hatties forskning fra metaanalyser af 250 mio. studerende.

Herfra ved vi, at et positive læringsmiljø, tydelige læringsmål som eleverne er medansvarlige for samt kontinuerlig feedback er nogle af de mest centrale elementer for elevers læring.

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Progressiv læring i praksis

Vi har med Progressiv læring designet og gennemført et ambitiøst men praksisnært forløb som fra 2014-2016 har været en del af Undervisningsministeriets fastholdelsesindsats og er således med succes blevet implementeret på 14 erhvervsskoler i Danmark.

Med Progressiv læring har skolerne og underviserne fået højnet motivationen for målrettet at arbejde med tydelige mål og rammer ved at bevidstgøre den enkelte om, at undervisningen skal prioriteret aktiv og målfokuseret synlig læring. Det har betydet at 25 % færre elever er faldet fra uddannelsen!

Motivationspædagogik er sammensat af en række pædagogiske teorier og metoder (som vi kompetenceudvikle dine lærere i), herunder:

Progressiv læring

 

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærene i Progressiv læring.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i Progressiv læring

Vores tilgang er praksisnær og let implementerbar efter endt forløb. Vi benytter selv dette pædagogiske værktøj til at udvikle vores undervisning og har mange års erfaring med den såvel teoretiske samt praktiske håndtering.

Eksempler på indholdselementer på vores workshop / kursus:

 • Praktiske værktøjer til omsætning af didaktik i praksis
 • Idebank og metoder til tydelige og energigivende mål
 • Redskaber til at give eleverne hyppig, formativ feedback
 • Ide katalog til at gøre undervisningen varieret, spændende og motiverende
 • Forksningsbaseret didaktisk planlægnings- samt evalueringsmodel

Kunne en workshop eller et kursus i Progressiv læring være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i Progressiv læring

 • Fælles terminologi og didaktisk-pædagogisk referenceramme
 • En cementeret og kvalificeret feedbackkultur som fordres af fremtidens undervisere
 • Styrket elevmotivation gennem evalueringskompetente elever
 • Styrket fastholdelse

Progressiv læring


Det siger andre om vores kompetenceudvikling

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres motivationskompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ‘Progressiv læring’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.