PRAKSISNÆR PÆDAGOGISK KOMPETENCEUDVIKLING

Differentieret undervisning

Kompetenceudvikling der virker i praksis

På ungdomsuddannelserne kan mange elever ofte opleve, at afstanden imellem det, der er krav om, at de skal lære og det, de har lyst til at lære bliver meget stor. Eleverne kan herved miste motivationen for at lære og have svært ved at finde en mening med skolen.

Præcis det samme kan gøre sig gældende, når det er lærerne selv, der er på skolebænken og skal deltage i kompetenceudviklingsforløb.

De kan også miste motivationen og have svært ved at se sammenhængen imellem det, der er krav om på den ene side, og det, de finder meningsfuld på den anden side.


Praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling er…

Ved at gøre undervisningen mere praksisnær ligger der mange muligheder, der kan gavne alle lærere. Det er sådan vi arbejder i læringnu.

God praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling kombinerer det kognitive og det kropslige i læringen i et meningsfyldt læringsfællesskab, så alle deltagerne får muligheder for at lære, så meget de kan.


Sådan fungerer metoden i Praksisnær
pædagogisk kompetenceudvikling

I praksisnær undervisning handler det om, at deltagerne møder det teoretiske stof i en meningsfuld praktisk sammenhæng dvs. med udgangspunkt i lærerens egen praksis.


Sådan underviser man praksisnært

En undervisning baseret på praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling vil tage sit udgangspunkt i et konkret virkelighedsnært problem, som f.eks.: ”Hvordan får jeg eleverne motiveret fra start til slut i min undervining”.

På vores workshops og kurser tager vi udgangspunkt i et for deltagerne aktuelt emne eller problemstilling.

På denne baggrund tilrettelægger vi kurset/forløbet så den enkelte deltager tilegner sig stoffet igennem praksisnær læring. ”Det er den, der arbejder, der lærer”

Den enkelte deltager får mulighed for at tilegne sig sin teoretiske viden igennem konkret arbejde f.eks. med planlægning og i tilrettelæggelse af et selvvalgt  undervisningsforløb i et relevant emne. Deltagerne kan tage undervisningsforløbet med hjem og gennemføre dette med eleverne.


Leave a Reply