POSITIV PSYKOLOGI

Positiv psykologi

Skal dine lærere styrkes i at skabe elevengagement?

Vores kompetenceudvikling i ‘Positiv psykologi’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at bringe deres elever i flow i undervisningen – igennem styrkelse af deres engagement.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til kvalificere positiv psykologi i praksis.

Spørgsmålet er … er ‘Positiv psykologi’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere?

 • De synes selv, at de gennemfører en spændende undervisning, men alligevel er der elever, der mangler engagement og langt fra er i flow
 • De ved, at det er nødvendigt at øge elevernes engagement for, at de kan lære optimalt og komme i flow, men I er i tvivl om, hvordan de helt konkret skal gøre

Hvis du genkender ovenstående udfordringer hos din lærergruppe, så er kompetenceudvikling i ‘Positiv psykologi’ det rigtige valg for jer.

Positiv psykologi


Positiv psykologi er…

Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske undersøgelser.
”Positiv psykologi er et videnskabeligt studie af styrker, som gør individer og samfund i stand til at trives og dermed at udvikle sig” (Martin Seligman)

Hvordan bliver vi i stand til at yde vort bedste?

”Vi udvikler de positive følelser ved at give det positive opmærksomhed. Vi bliver herved i stand til at lære, udvikle os og trives og dermed yde vores bedste” (Martin Seligman)

”Positive følelser kan udvide opmærksomhed og tænkning. Man bliver mere kreativ og finder flere veje til løsninger” (Barbara L Fredrickson)

Lyder det spændende, så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Positiv psykologi i praksis

Med udgangspunkt i Martin Seligmans teori om dyder og 24 signaturstyrker kan den enkelte elev finde sine topstyrker, som læreren kan medtænke i forbindelse med undervisningens planlægning og tilrettelæggelse.

Eleven kan naturligvis ikke altid få muligheder for at anvende sine topstyrker i undervisningen, men læreren kan forsøge at tilstræbe det i det omfang, det er muligt.

Udover at medtænke styrkerne, kan læreren designe sin undervisning, således at eleverne får muligheder for at være i flow 1, 2 og 3:

 • Flow 1 er ”det rare liv” (eleven har det rart og trygt)
 • Flow 2 er ”det engagerede liv”  (eleven glemmer tid og sted)
 • Flow 3 er ”det meningsfulde liv” (en krystalliserende oplevelse for eleven)

En undervisning, der giver eleverne muligheder for at være i flow er en undervisning, hvor eleverne har optimale muligheder for at lære så meget, som de kan.

Positiv psykologi

 

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærene i positiv psykologi.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i positiv psykologi

Vil du have at dine lærere får mere flow i undervisningen og mere engagement hos eleverne – så sæt fokus på Positiv psykologi i teori og praksis.

Vi tilbyder skræddersyet løsninger i form af workshops og kurser i ”Positiv psykologi.

Her fører vi dine lærere step-for-step igennem velafprøvede metoder, værktøjer og strategier, som gør dem i stand til at tage deres undervisningen til nye højder.

Igennem praksisnær læring kombinerer viden om Positiv psykologi med masser af praksisnære øvelser inden for flow, som dine medarbejdere kan få direkte hjem og omsætte i hverdagen på skolen.

Eksempler på indholdselementer på vores workshop / kursus i Positiv psykologi:

 • Metoder til hvordan lærerne får endnu mere flow og engagement hos eleverne
 • Bevidsthed om hvordan lærerne kan bruge Positiv psykologi i undervisningen
 • Øvelser til at opnå flow og engagement
 • Værktøjer til arbejdet med Positiv psykologi i undervisningen
 • Afprøvning af forskellige værktøjer
 • En plan for det videre arbejde med Positiv psykologi i undervisningen

Kunne en workshop eller et kursus i Positiv psykologi være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i Positiv psykologi

 • De kommer til at kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der inddrager elevernes topstyrker
 • De får muligheder for at gennemføre en undervisning, der i højere grad fastholder eleverne og øger deres motivation
 • De får inspiration og konkrete værktøjer til at skabe en undervisning, hvor eleverne får gode muligheder for at være i flow – en optimal tilstand for læring

Positiv psykologi


Hvad siger andre om vores kompetenceudvikling?

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres psykologiske kompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’Positiv psykologi’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.