PÆDAGOGISK VÆRKSTEDSLEDELSE

Pædagogisk værkstedsledelse

Skal dine lærere styrkes i lede deres elever på værkstedet?

Vores kompetenceudvikling i ‘Pædagogisk værkstedsledelse’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at lede deres elever på værkstedet.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til kvalificere motivationen i praksis.

Spørgsmålet er … er ‘Pædagogisk værkstedsledelse’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere?

 • De har fokus på den gode relation men føler sig ofte utilstrækkelige i forhold til bestemte elevtyper
 • De ønsker hver især udvikling af praksis men behøver en fælles en a-ha oplevelse der udfordrer deres syn på egen rolle som underviser og ”motivationsrelationsansvarlig”

Hvis du genkender ovenstående udfordringer hos din lærergruppe, så er kompetenceudvikling i ‘Pædagogisk værkstedsledelse’ det rigtige valg for jer.


Pædagogisk værkstedsledelse er…

Et pædagogisk værktøj som vi har udviklet til Undervisningsministeriet og efterfølgende har implementeret på 7 forskellige produktions- og erhvervsskoler.

Den pædagogiske værkstedsledelse er et koncentrat af de redskaber der gør en forskel i værkstedsledelsen, hvad enten det foregår på en Produktionsskole eller Erhvervsskole.

Du kommer til at arbejde med AssertionFlowSituationsbestemt ledelse, Motivationsrelation og undervisersparring.

Metoden og formen er direkte og indbefatter en stor grad af selvrefleksion og feedback fordi værkstedsledelse starter og slutter med den enkelte undervisers autencitet.

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Pædagogisk værkstedsledelse i praksis

Pædagogisk værkstedsledelse er designet, planlagt og gennemført til at imødegå, blandt andre, ovenstående temaer.

Vi har med Pædagogisk værkstedsledelse i en lang årrække været en central del af Undervisningsministeriets fastholdelses indsats og er derfor med succes blevet implementeret på 2 erhvervsskoler og 5 produktionsskoler.

Forløbene med Pædagogisk værkstedsledelse har entydigt højnet motivationen blandt lærere såvel som elever ved at sætte fokus på, og bevidstgøre om, lærerens helt centrale rolle i at orkestrere de processer, der udgår fra tydelig ledelse og en stærk relation med eleverne.

 

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærene i Pædagogisk værkstedsledelse.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i pædagogisk værkstedsledelse

Eksempler på indholdselementer på vores workshop / kursusforløb:

 • Anerkendt situationsbestemt ledelsesteori, der har bevist sin relevans i motivations- og lærings henseende
 • Situationsbestemt ledelse som værktøj til at kunne skelne elevers manglende motivation ud fra manglende evne eller manglende vilje
 • Indsigt i din egen kommunikation og reaktionsmønster gennem Assertion og feedback som en løftestang for bedre relationskompetence
 • Individuel undervisersparring foretaget af læringskonsulenter og anerkendende feedback på din praksis i værkstedet
 • Kommunikative redskaber der sikrer klarere kommunikation og tydelige rammer omkring værkstedsledelsen
 • Flow i praksis – rammebetingelser og forudsætninger

Kunne en workshop eller et kursus i Pædagogisk værkstedsledelse være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i Pædagogisk værkstedsledelse

 • En fælles terminologi blandt underviserne der styrker det didaktiske og pædagogiske fundament – og dermed cementerer eller opbygger en forbedringskultur
 • Ærlig og direkte feedback fra læringsspecialister der resulterer i øget bevidsthed om den enkeltes undervisers indvirkning på elevernes læring
 • Håndteringsmæssige og praksisnære værktøjer til underviserne der betyder mere tid til formativ evaluering og direkte dialog lærer-elev imellem
 • Professionalisering af den almen didaktik

Det siger andre om vores kompetenceudvikling

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres ledelseskompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’Pædagogisk værkstedsledelse’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.