MOTIVATIONSPÆDAGOGIK

Motivationspædagogik

Skal dine lærere have den viden og de værktøjer, som har været med til at sikre 25% øget elevfastholdelse?

Vores praksisnære kompetenceudvikling i ‘Motivationspædagogik’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at skabe sammenhæng mellem elevernes lyst til at lære og skolens (politikernes) krav om læring.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til kvalificere motivationen i praksis.

Spørgsmålet er … er ‘Motivationspædagogik’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere?

 • De oplever, at der kan være en stor afstand imellem ”kravene om læring” på den ene side og elevernes ”lyst til læring” på den anden side
 • De ved, at der er behov for en undervisning, hvor ”kravene om læring” og ”elevernes lyst til læring” hænger bedre sammen, hvilket kan være afgørende for hvor vidt eleven fastholdes i uddannelsen
 • De mangler ideer til, hvordan de kan gøre dette i praksis

Hvis du genkender ovenstående udfordringer hos din lærergruppe, så er kompetenceudvikling i ‘Motivationspædagogik’ det rigtige valg for jer.

Motivation


Motivationspædagogik er…

Et pædagogisk værktøj som vi har udviklet til Undervisningsministeriet og efterfølgende har implementeret på 15 forskellige erhvervsskoler.

Motivationspædagogik handler om at formidle stoffet på af forskellige måder, så eleverne får større lyst til at lære og bliver ved med at være tilpas motiverede.

De centrale elementer i motivationspædagogik er:

 • At undervisningen bliver planlagt og gennemført differentieret på baggrund af læringsstile og styrkebaseret læring for at skabe lyst til læring hos eleven
 • At underviserne anvender metoder til at skabe aktiverende, differentierende og meningsfyldte læreprocesser og læringsfællesskaber med tydelig feedback og hyppige succesopleveler
 • At skolen får en styrket positiv og ressourceorienteret tilgang til eleverne, så alle støtter op om øget motivation og læring i hverdagen
 • At der tænkes fysiske aktiviteter og energizere ind i undervisningen for at øge elevernes indlæring

Motivationspædagogik er altså en metodisk tilgang til lærernes arbejde med at tilrettelægge og gennemføre undervisningen.

En omfattende uvildig evaluering har godtgjort, at anvendt Motivationspædagogik mindsker frafaldet med op til 25 % på erhvervsuddannelserne!

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Motivationspædagogik i praksis

Når en lærer tilrettelægger og gennemfører sin undervisning, omsætter han/hun teorier og metoder til et pædagogisk værktøj, der bruges til at undervise.

Det pædagogiske værktøj kan enten bruges af den enkelte lærer eller af et team af undervisere, og det kan enten bruges i hele undervisningsforløb eller i projekter og temaforløb.

Motivationspædagogik tager udgangspunkt i, at læreren skaber sammenhæng mellem kravet om læring (der kommer udefra) og lysten til læring.

Motivationspædagogik er sammensat af en række pædagogiske teorier og metoder (som vi kompetenceudvikle dine lærere i), herunder:

Motivation

 

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærere i Motivationspædagogik.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i Motivationspædagogik

I en uhøjtidelig form og praksisnær ramme, hvor dagen veksler imellem korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og refleksioner i plenum, giver vi lærerne et kompetenceløft inden for Motivationspædagogik – et løft der medvirker til at fastholde og motivere eleverne.

På vores skræddersyede workshop / kursus får dine lærere blandt andet:

 • Viden om, hvad Motivationspædagogik er
 • Værktøjer til at implementere Motivationspædagogik i undervisningen
 • Inspiration og konkrete ideer til helt konkrete undervisningsforløb baseret på ideerne i Motivationspædagogik
 • Påbegyndt konkret planlægning af undervisningsforløb inden for et selvvalgt stofområde

Kunne en workshop eller et kursus i Motivationspædagogik være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i Motivationspædagogik

 • De kommer til at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningen endnu bedre, således at alle elever får muligheder for at lære så meget, som de kan
 • De kommer til at skabe mere motiverende undervisning, som dermed fastholder eleverne og øger deres motivation
 • De får inspiration og konkrete ideer til at skabe en mere varieret undervisning, der i højere grad rummer muligheder for at eleverne oplever sammenhæng imellem ”krav om læring” og ”lyst til læring”

Motivation


Det siger andre om vores kompetenceudvikling

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres motivationskompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ‘Motivationspædagogik’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.