MOTIVATION

Motivation

Skal dine lærere styrkes i at motivere deres elever?

Kompetenceudvikling i ‘Motivation’ er for lærere, der vil arbejde med – og kvalificere – arbejdet med at motivere eleverne i undervisningssammenhæng.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til at kvalificere motivationen i praksis.

Spørgsmålet er … om ‘Motivation’ er noget for dine lærere?


Kunne det her være dine lærere?

 • De ved, at elever, der er motiverede har optimale muligheder for at lære så meget, som de kan
 • De ved, at der er behov for en undervisning, der fastholder elevernes motivation fra start til slut
 • De vil gerne skabe en motiverende undervisning, men mangler ideer til, hvordan de kan gøre dette i praksis

Hvis du genkender ovenstående udfordringer hos din lærergruppe, så er kompetenceudvikling i ‘Motivation’ det rigtige valg for jer.

Motivation


Her på siden kan du læse mere om…:


Motivation er…

Motivation er et begreb, som beskriver den drivkraft, der får mennesker til at handle som de gør. Motivation er altså en proces, hvor en målrettet aktivitet igangsættes og fastholdes.

”I grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne taler vi ofte om, at de unge mangler motivation, men motivation er ikke en entydig størrelse, og eleverne bliver ikke nødvendigvis motiverede på samme måde.

Motivation skal snarere forstås som forskellige orienteringer, forskellige interesser og forskellige måder at lære på.

De 5 orienteringer er*:

 • Viden
 • Mestring
 • Involvering
 • Præstation
 • Relation

*CeFU – Center for Ungdomsforskning

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Motivation i praksis

De 5 ovenstående orienteringer fra Center for Ungdomsforskning, kan i praksis, hver især, forklares på følgende måde:

# Vidensmotivation (orienteret imod viden):

 • Vidensmotivation handler om nysgerrighed og videbegær hos elever, som er optagede af at forstå deres omverden
 • Læreren må skabe et læringsmiljø, hvor positionen som ”klog”, ”nørd”, eller ”fagligt interesseret” opleves positivt og gives værdi

# Mestringsmotivation (orienteret imod mestring):

 • Mestringsmotivation handler om succesoplevelser og oplevelser med at kunne mestre en læringssituation hos eleverne
 • Læreren må give alle elever succesoplevelser med en tilpas mængde udfordringer, som giver mulighed for succes og mestring

# Involveringsmotivation (orienteret imod involvering):

 • Involveringsmotivation handler om, at eleverne bliver involveret i de læreprocesser, som udspiller sig i skolen
 • Læreren må tilrettelægge undervisningen, således at eleverne bliver inddraget og involveret. Læreren rammesætter undervisning og fremstår som en tydelig leder af elevernes læring, og eleverne bliver medskabende og producerende

# Præstationsmotivation (orienteret imod præstation):

 • Præstationsmotivation handler om, at eleverne motiveres af karakterer og af at klare sig godt i gruppen
 • Læreren må lade konkurrenceelementer indgå i undervisningen og samtidig være opmærksom på, at ingen elever føler sig ydmyget. At sætte fokus på den enkelte elevs læringsfremskridt fremfor sammenligning med andre elever i klassen er en god vej at gå

# Relationsmotivation (orienteret imod relation):

 • Relationsmotivation handler om at skabe gode relationer imellem læreren og eleverne og imellem eleverne indbyrdes
 • Læreren må interessere sig for eleverne – både den faglige progression og deres liv iøvrigt

Motivation

 

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærene i motivation.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i motivation

I en uhøjtidelig form og praksisnær ramme, hvor dagen veksler imellem korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og refleksioner i plenum, giver vi lærerne et kompetenceløft inden for motivation – et løft der medvirker til at fastholde og motivere eleverne.

På vores skræddersyede workshop / kursus får dine lærere blandt andet:

 • Viden om, hvad motivation er
 • Værktøjer til at motivere eleverne under hensyn til elevernes forskellige måder at blive motiverede på (de 5 motivationsorienteringer)
 • Påbegyndt konkret planlægning af motiverende undervisningsforløb fra start til slut inden for et selvvalgt stofområde

Kunne en workshop eller et kursus i motivation være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i motivation

 • De kommer til at kunne motivere eleverne endnu bedre, således at alle elever får muligheder for at lære så meget, som de kan
 • De kommer til at skabe mere motiverende undervisning, som dermed fastholder eleverne og øger deres motivation
 • De får inspiration og konkrete ideer til at skabe en mere motiverende undervisning fra start til slut

Motivation


Hvad siger andre om vores kompetenceudvikling?

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres motivationskompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’Motivation’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.