MÅLORIENTERET UNDERVISNING

Målorienteret undervisning

Skal dine lærere styrkes i at arbejde med læringsmål i deres undervisning?

Kompetenceudvikling i ‘Målorienteret undervisning’ er for lærere, der vil dygtiggøre sig i at udarbejde læringsmål på lektions-og forløbs niveau samt anvende disse, til at løfte kvaliteten af undervisningen og fremme elevernes læring.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til kvalificere den målorienterede undervisning i praksis.

Spørgsmålet er … er ‘Målorienteret undervisning’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere?

 • De ved, at der er behov for at målrette undervisningen for at leve op til reformens intentioner om, at alle elever skal lære så meget, som de kan
 • De oplever, at en for ensidig styring efter målene i værste fald kan dræne både elever og lærere for energi, hvorved det kan blive vanskeligt at fastholde eleverne i uddannelsen
 • De vil gerne skabe en målorienteret undervisning, men mangler ideer og metoder til, hvordan de kan gøre dette i praksis uden at det går ud over elevernes motivation – men tværtimod styrker den

Hvis du genkender ovenstående udfordringer hos din lærergruppe, så er kompetenceudvikling i ‘Målorienteret undervisning’ det rigtige valg for jer.

Målorientering


Hvad er målorienteret undervisning?

Der er intet så befriende for fodboldspillet som klare mål i begge ender af banen.

Eleverne kan godt lide at kende målene får undervisningen, især hvis læreren formår at gøre målene forståelige, meningsfulde og energigivende for eleverne.

I disse år er der på mange skoler blevet fokuseret al for ensidigt på målstyret undervisning. Med de seneste præciseringer fra Undervisningsministeren er der åbnet op for, at undervisningen i højere grad kan være orienteret imod nogle gode energigivende mål og ikke ensidigt styret efter målene.

Målorientering betyder, at man handler motiveret for at opnå et mål. Det vil sige, at aktiviteten udføres ikke for aktivitetens egen skyld men i stedet fordi den peger frem mod et mål, eksempelvis anerkendelse eller en god karakter.

I teorien skelnes der mellem to forskellige former for målorientering, hhv. ‘Mastery goal orientation’ og ‘Performance goal orientation’.

 • ‘Mastery goal orientation’ er kendetegnet ved, at elevens mål primært er fokuseret, på at mestre en given opgave eller udfordring. I denne målorientering er eleven optaget af, at denne føler sig kompetent i forhold til opgaven
 • ‘Performance goal orientation’ er kendetegnet ved, at elevens mål primært er fokuseret på, at blive opfattet som dygtig (eller undgå den modsatte opfattelse). I denne målorientering er eleven optaget af, hvordan vedkommende bliver opfattet af andre fremfor hvordan vedkommende faktisk klarer en udfordring

At arbejde med mål skal, uanset form for målorientering, give mening for både eleverne og læreren.

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Målorienteret undervisning i praksis 

I målorienteret undervisning:

 • Er målene tydelige for både eleverne og læreren
 • Giver målene energi til eleverne og læreren
 • Er målene forståelige og meningsfulde for eleverne
 • Kan målene inddeles i overflade-, dybde- og begrebslige mål
 • Overvejer læreren nøje (i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse) vægtningen af de forskellige målniveauer i forhold til den konkrete klasse
 • Er eleverne og læreren orienterede imod målene uden, at målene styrer undervisningen

Læreren gennemføre undervisningen, så eleverne løbende kan opleve i hvilket omfang, de lever op til målene. Dette kan ske igennem god feedback og formativ evaluering. 

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærene i målorienteret undervisning.

Målorientering


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i målorienteret undervisning

I en uhøjtidelig form og praksisnær ramme, hvor dagen veksler imellem korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og refleksioner i plenum, giver vi lærerne et kompetenceløft inden for målorienteret undervisning – et løft der medvirker til at fastholde og motivere eleverne.

På vores skræddersyede workshop / kursus får dine lærere blandt andet:

 • Viden om, hvad målorienteret undervisning er
 • Værktøjer til at opstille tydelige, meningsfulde og energigivende mål for undervisningen under hensyn til elevernes forskellige måder at lære på
 • Inspiration og konkrete ideer til helt konkrete målorienterede undervisningsforløb
 • Påbegyndt konkret planlægning af målorienterede undervisningsforløb inden for et selvvalgt stofområde

Kunne en workshop eller et kursus i målorienteret undervisning være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i målorienteret undervisning

 • De kommer til at kunne opstille tydelige, meningsfulde og energigivende mål for undervisningen, således at alle elever får muligheder for at lære så meget, som de kan
 • De kommer til at skabe mere motiverende undervisning, som dermed fastholder eleverne og øger deres motivation
 • De får inspiration og konkrete ideer til at skabe en målorienteret undervisning

Målorientering


Hvad siger andre om vores kompetenceudvikling?

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres kompetence i målorienteret undervisning? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’Målorienteret undervisning’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.