KURSER

Kurser

Styrk dine læreres didaktiske, relationelle og ledelsesmæssige kompetencer

Vil du have udviklet dine læreres kompetencer inden for elevfastholdelse og motivation eller teamsamarbejde i lærergruppen, så kan vi hjælpe dig.

Vores lærerudviklende kurser fokuserer på, at udvikle lærene gennem indsigt i pædagogiske og didaktiske strategier, værktøjer og metoder samt løbende afprøvning af disse i relation til deres egen praksis.

Vi tilbyder skræddersyede kurser inden for emner målrettet elevfastholdelse og motivation og teamarbejde.


Praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling

Dine lærere vil opleve en tæt sammenhæng mellem deres daglige praksis og den kompetenceudvikling vi byder ind med.

Tilbagemeldingen fra vores kunder omkring vores kurser er, at de kendetegnes ved at være:

  • Afvekslende
  • Inspirerende
  • Udviklende
  • Aktive
  • Humoristiske
  • Originale

Vi gør en ære ud af, at gøre kompleks teori til praksisnær læring, så deltagerne let kan se sammenhængen mellem inspirationen og den virkelighed de befinder sig i til dagligt.

Emnerne på vores kurser kan sammensættes efter jeres behov og kan altid skræddersyes til jeres aktuelle situation.

Vi tilbyder det enkeltstående kursus – eks. på en pædagogisk dag, eller kursusforløb, hvor der virkelig er mulighed for at komme i dybden med en enkelte eller flere emner.

Kurserne kan oplagt suppleres med indsatser omkring implementering og forankring af det tillærte. Læs mere om dette her.

 


Emner vi tilbyder kurser i…

  • Vi styrker lærene på områder der handler om dem og deres elever, hvor vi sætter fokus på viden og metoder der skaber elevfastholdelse og motivationLæs mere her
  • Vi styrker lærene på områder der handler om dem og deres kolleger, hvor vi sætter fokus på viden og metoder der skaber et styrket teamsamarbejde i lærergruppenLæs mere her