KOGNITIVE VEJLEDNINGSSAMTALER

Kognitive vejledningssamtaler

Skal dine lærere kunne styrke deres elevers tro på fastholdelse og motivation – gennem vejledende samtaler?

Kompetenceudvikling i ‘Kognitive vejledningssamtaler’ er for lærere, der vil mestre disciplinen, at afholde individuelle eller klassebaserede samtaler som styrker fastholdelsen og motivationen hos eleverne.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til kvalificere de kognitive vejledningssamtaler i praksis.

Spørgsmålet er … om ‘Kognitive vejledningssamtaler’ er noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere?

 • De ved, at det sjældent hjælper at skælde ud eller opstille firkantede regler, når en adfærdsændring ønskes hos eleverne
 • De mangler ideer til at få skabt en god samtaleform med eleverne for at fastholde eleverne og øge deres motivation
 • De mangler konkrete værktøjer til at gennemføre den gode samtale både med den enkelte elev og med eleverne på klassen

Hvis du genkender ovenstående udfordringer hos din lærergruppe, så er kompetenceudvikling i ‘Kognitive vejledningssamtaler’ det rigtige valg for jer.

Samtalekompetence


Kognitive vejledningssamtaler er…

Kognition betyder tænkning, erkendelse eller tolkning.

Kognitive vejledningssamtaler er ikke terapi, men en samtalemetode, hvor elevens tænkning udforskes, så den bliver mere nuanceret, realistisk og selvunderstøttende.

Læreren indgår i den kognitive vejledningssamtale ved at stille udforskende og analyserende spørgsmål, der giver anledning til refleksion f.eks.

 • ”Vil du give et konkret eksempel?”
 • ”Hvornår har du lært at tænke sådan?”
 • ”Hvad er din andel i problemet?”
 • ”Hvis vi sætter det op på en skala fra 1-10. Hvor ligger du så?”.

Spørgsmålene må ikke indeholde et ”skjult” rigtigt svar, men skal give anledning til, at eleven tænker mere nuanceret og handler derefter.

Lyder det interessant? Så lad os se nærmere på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Kognitive vejledningssamtaler i praksis

Kognitive vejledningssamtaler kan gennemføres med en enkelt elev eller i hele klassen.

Der arbejdes primært med disse tre forskellige værktøjer:

 • Fordele/ulempe skemaet:
  • Her stiller læreren åbne spørgsmål til eleverne, som på denne baggrund vurderer fordele og ulemper ved en bestemt adfærd f.eks. ”at man kommer for sent”, ”ikke har lavet lektier”, ”lav arbejdsmoral på klassen” etc.
  • Ideen er at læreren ikke formaner, hvad der er korrekt, men ved hjælp af åbne spørgsmål får eleverne til at tænke mere nuanceret og handle herefter
 • Vitaliseringsmodellen:
  • Her kan eleven analysere sin egen situation i forhold til ”4 rettetheder”: Tro på sig selv, at høre til, at mestre det faglige og at være orienteret imod fremtiden
  • Modellen kan også anvendes i grupper eller på hele klassen
 • Beviser for og imod en tanke:
  • Dette skema anbefaler vi, at lærerne anvender i samtaler med en enkelt elev
  • Hvis en elev f.eks. oplever, at ingen i klassen kan lide vedkommende, kan læreren igen ved hjælp af åbne spørgsmål få eleven til at analysere på, hvad der beviser, at dette er rigtigt og hvad der modbeviser, at dette skulle være tilfældet. Eleven får herved et mere nuanceret billede af den oplevede situation

Se herunder, hvis du er interesseret i at vide på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærene i kognitive vejledningssamtaler.

Samtalekompetence


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i kognitive vejledningssamtaler

I en uhøjtidelig form og praksisnær ramme, hvor dagen veksler imellem korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og refleksioner i plenum, giver vi lærerne et kompetenceløft inden for kognitive vejledningssamtaler – et løft der medvirker til at fastholde og motivere eleverne.

På vores skræddersyede workshop / kursus får dine lærere blandt andet:

 • Viden om, hvad kognitive vejledningssamtaler er
 • Værktøjer til at anvende kognitive vejledningssamtaler i praksis
 • Afprøvet værktøjerne igennem øvelser med efterfølgende opsamling og perspektivering
 • Påbegyndt konkret planlægning af kognitive vejledningssamtaler med enkelte elever samt på klassen 

Kunne en workshop eller et kursus i kognitive vejledningssamtaler være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i kognitive vejledningssamtaler

 • De kommer til at kunne gennemføre samtaler med enkelte elever og på klassen endnu bedre
 • De kommer til at kvalificere elevernes tænkning om egen situation, så den bliver mere nuanceret, realistisk og selvvunderstøttende
 • De får inspiration og konkrete ideer til at skabe en mere kvalificeret samtaleform i dialogen med den enkelte elev og på klassen

Samtalekompetence


Hvad siger andre om vores kompetenceudvikling?

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres samtalekompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’Kognitive vejledningssamtaler’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.