KLASSELEDELSE

Feedback og evaluering

Skal dine lærere være bedre til at lede deres elever?

Vores kompetenceudviklingsforløb i ‘Klasseledelse’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at at lede eleverne og deres læring i undervisningen.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til implementere det tillærte.

Spørgsmålet er … er ‘Klasseledelse’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere? 

 • De har fokus på arbejdsro og rammer, men har ind i mellem svært ved at skabe plads til egentlig undervisning
 • De vil gerne lede eleverne og deres læring, men oplever at det ikke altid er dem, der sætter dagsordenen

Hvis du genkender ovenstående udfordringer og ønsker hos din lærergruppe, så er kompetenceudvikling i ‘Klasseledelse’ det rigtige valg for jer.


Klasseledelse er…

En kombination er adfærds-, relations-, og læringsledelse.

Klasseledelse handler om at skabe varieret undervisning med klare rammer og en struktur der fastholder eleverne i læringssporet.

Metoden går via gode relationer til et frugtbart læringsmiljø hvor forstyrrelser minimeres. God klasseledelse kan læres – klasseledelse er en disciplin som andre værktøjer og metoder!

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Klasseledelse – i praksis

Claearinghouse rapporter cementerer at en dygtig lærer skal have faglig,- ledelsesmæssig,- samt relationskompetence.

Klasseledelse fokuserer på ledelses- og relationskompetencen med udgangspunkt i den enkelte undervisers praksis.

Den almen didaktiske kompetence er også i spil gennem metoder og strukturer der reducerer forstyrrelser og fremmer elevernes læring.

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærere i klasseledelse.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i klasseledelse

Vi tilbyder udvikling igennem workshop og kursus. Indholdselementerne er typisk:

 • Afdækning af styrker og faldgrupper hos den enkelte underviser
 • Værktøjer til den gode opstart og afslutning – vigtig del af klasseledelse
 • God non verbal kommunikation forstærker klasseledelsen – vi giver redskaberne
 • Tydelige mål fremmer læringen – vi hjælper praksisnært med dette
 • GPS som didaktisk mål- og planlægningsværktøj
 • Respekt om læring – hvorfor og hvordan

Kunne en workshop eller et kursus i klasseledelse være interessant for dine medarbejdere? Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen.  Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i klasseledelse

 • Eleverne lærer mere – det viser al forskning
 • Lærerne bliver tryggere og mere tilfredse – arbejdsglæden stiger
 • De udfordrere elever har særlig glæde af praktiseret klasseledelse
 • Vi underviser praksisnært i klasseledelse hvilket letter implementeringen


Hvad siger andre om vores kompetenceudvikling

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres ledelseskompetence? Så se her:

_______________________

Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’Klasseledelse’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.