FEEDBACK OG EVALUERING

Feedback og evaluering

Skal dine lærere lave mere tilbagemelding til eleverne i deres undervisning?

Vores kompetenceudvikling i ‘Feedback og evaluering’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at gøre undervisningen mere aktiv.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til implementere det tillærte.

Spørgsmålet er … er ‘Feedback og evaluering’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere?

 • De arbejder med – og har fokus på – evaluering og feedback, men mangler metoder og viden til at optimere læringsudbyttet for eleverne
 • De bruger evaluering og feedback mere eller mindre vilkårligt, da de mangler værktøjer til at adskille ”hvornår, hvordan og hvorfor”

Hvis du genkender ovenstående udfordringer og ønsker hos din lærergruppe, så er kompetenceudvikling i ‘Feedback og evaluering’ det rigtige valg for jer.


Feedback og evaluering er …

Forskning viser, at for at øge læringsudbyttet for den enkelte elev er det afgørende, at der arbejdes med den formative evaluering og den gode feedback. Dette kræver tydelige mål, og eleverne må trænes i at tænke over egen læring og lære at evaluere sig selv.

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Feedback og evaluering – i praksis

Samlet set er målet et øget fokus på læring og om at gå fra at have fokus på, hvad eleverne skal lave, til hvad de skal lære!

Læreren må udvikle en praksis, som synliggør læringen og retter fokus på den enkelte elevs progression.

Det er afgørende, at den enkelte elev løbende får information om, hvor de skal hen, hvor de er nu, og hvad næste skridt er.

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærere i feedback og evaluering.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i feedback og evaluering

Eksempler på indholdselementer på vores workshop / kursus kan være:

 • Elev-elev feedback
 • Lærer-elev feedback
 • Feedbackniveauernes hieraki
 • Undervisningsdifferentiering gennem differentierede mål
 • Formativ og summativ evaluering
 • Selvevalering og evalueringskompetence elever
 • Feed up, feedback og feed forward

Kunne en workshop eller et kursus i evaluering og feedback være interessant for dine medarbejdere? Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her: 


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i feedback og evaluering

 • Større læringsudbytte for eleverne
 • Mere motiverede elever – og dermed færre forstyrrelser – gennem øget og kvalificeret brug af bl.a. formativ feedback
 • Lærerens tidsmæssige ressourcer optimeres og derved forbedres rammer og betingelser for mål- og undervisningsdifferentiering
 • Eleverne tager større ansvar for egen læringsproces og erhvervelse af denne metakompetence benifiterer såvel læringsklimaet som lærerens overskud


Hvad siger andre om vores kompetenceudvikling

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres tilbagemeldingskompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’Feedback og evaluering’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.