ELEVFASTHOLDELSE OG MOTIVATION

Elevfastholdelse og motivation

Vi har på baggrund af vores samarbejde med mere end 150 skoler og mere end 30 års erfaring med kompetenceudvikling af lærere erfaret, at der er nogle centrale områder, som den læreren bør styrke kompetencen indenfor.

Disse områder har hver især betydning for lærerens evne til, at fastholde og motiverer deres elever – og dermed mindske frafaldet på uddannelserne.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i elevfastholdelse og motivation – inden for:

  • Pædagogik – læren om opdragelse, undervisning, uddannelse og dannelse. Pædagogikken er med til at rammesætte skolens læremiljø, aktiviteterne i klasseværelser og værksteder – og dermed for skolens didaktiske praksis
  • Didaktik – læren omkring hvordan læreren planlægger undervisningens indhold og metode under hensyntagen til bl.a. læringsmål og elevforudsætninger. Derudover dækker didaktik de overvejelser og refleksioner som læreren gør sig i forbindelse med planlægning af undervisningen. Didaktikken bestemmes i stor udstrækning af, hvilket fag læreren underviser i

Vores kompetenceudvikling dækker følgende kompetencer: