DIFFERENTIERET UNDERVISNING

Differentieret undervisning

Skal dine lærere lave mere undervisningsdifferentiering?

Vores kompetenceudvikling i ‘Differentieret undervisning’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at gøre undervisningen mere differentieret.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til implementere det tillærte.

Spørgsmålet er … er ‘Differentieret undervisning’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere?

  • De ved, at der er behov for en differentieret undervisning for at leve op til reformens intentioner om, at alle elever skal lære så meget, som de kan
  • De ved, at der er behov for en varieret undervisning for at fastholde eleverne og øge deres motivation
  • De vil gerne skabe en differentieret undervisning, men mangler ideer til, hvordan de kan gøre dette i praksis

Hvis du genkender ovenstående udfordringer og ønsker hos din lærergruppe, så 0er kompetenceudvikling i ‘differentieret undervisning’ det rigtige valg for jer.Differentieret undervisning er…

”Differentiering betyder at gøre forskel” (Wolfgang Klafki).

Undervisningsdifferentiering er et princip om at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i, at alle elever har ret til optimale betingelser for læring.

Dette betyder, at undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til elevernes forskellige forudsætninger, potentialer og individuelle måder at lære på.

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Differentieret undervisning – i praksis

”En af de ting, alle vi mennesker har til fælles, er, at vi er så forskellige”.

Nogle elever lærer bedst, når de får stoffet gennemgået mundtligt og selv får lov at diskutere det, de lærer undervejs.

Andre elever lærer bedst, når de læser i en bog eller ser film om emnet.

En tredje gruppe lærer bedst, når de får mulighed for at arbejde med praktiske materialer, mens en helt fjerde gruppe bedst kan lære, når de bevæger sig fysisk i læringsprocessen.

At differentiere undervisningen, således at den enkelte elev får muligheder for at lære på sin egen foretrukne måde, giver alle elever de bedste muligheder for at lære så meget, de kan.

Med udgangspunkt i nogle konkrete mål for undervisningen, kan underviseren tilrettelægge læringsaktiviteter, der tilgodeser elevernes forskellige måder at lære på.

Elevernes læring kan dokumenteres igennem f.eks. før- eftertest.

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærere i differentieret undervisning.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i differentieret undervisning

I en uhøjtidelig form og praksisnær ramme, hvor dagen veksler imellem korte teoretiske oplæg, praktiske øvelser og refleksioner i plenum, giver vi lærerne et kompetenceløft inden for differentieret undervisning – et løft der medvirker til at fastholde og motivere eleverne.

På vores skræddersyede workshop / kursus får dine lærere blandt andet:

  • Viden om, hvad undervisningsdifferentiering er
  • Værktøjer til at differentiere undervisningen under hensyn til elevernes forskellige måder at lære på
  • Inspiration og konkrete ideer til helt konkrete differentierede undervisningsforløb
  • Påbegyndt konkret planlægning af differentierede undervisningsforløb inden for et selvvalgt stofområde

Kunne en workshop eller et kursus i differentieret undervisning være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i differentieret undervisning

  • De kommer til at kunne differentiere undervisningen endnu bedre, således at alle elever får muligheder for at lære så meget, som de kan
  • De kommer til at skabe mere motiverende undervisning, som dermed fastholder eleverne og øger deres motivation
  • De får inspiration og konkrete ideer til at skabe en mere differentieret undervisning


Hvad siger andre om vores kompetenceudvikling

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres differentieringskompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’differentieret undervisning’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.