BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN

Bevægelse i undervisningen

Skal dine lære have mere bevægelse ind i undervisningen?

Vores kompetenceudvikling i ‘Bevægelse i undervisningen’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at gøre undervisningen mere aktiv.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med undervisersparring, som en metode til implementere det tillærte.

Spørgsmålet er … er ‘Bevægelse i undervisningen’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere?

 • De ved at der er krav om bevægelse i undervisningen, men de har svært ved at finde på øvelser, der giver mening for dem selv og deres elever
 • De vil gerne lave en mere aktiv undervisning, men de mangler viden og inspiration til hvordan de kan gøre det
 • De ønsker, at deres elever blive mere aktive i undervisningen
 • De mangler ideer til, hvordan de helt konkret kan få bevægelse ind i undervisningen
 • De mener, at det ville være rart, hvis eleverne på samme tid kunne have bevægelse i skolen og samtidig lære noget
 • De mener, det ville være en fordel for dem, hvis de havde et øvelseskatalog, som var spækket med masser af øvelser, der skaber bevægelse i undervisningen

Hvis du genkender ovenstående udfordringer og ønsker hos lærergruppen, så er et kompetenceudviklingsforløb i ‘bevægelse i undervisningen’ det rigtige valg for jer.


Bevægelse i undervisningen er…

Bevægelse i undervisningen handler om at skabe øget fokus på og bevægelse i skolen som helhed – og det skal understøtte elevernes læring og trivsel.

Det kræver, at der er et klart formål og mål med bevægelsen – og derfor bør den enkelte lærer have en pædagogisk didaktisk refleksion omkring den enkelte bevægelsesaktivitet, hvor ‘svarene’ findes på spørgsmål som; Hvem? Hvad? Hvordan? Hvornår? Hvorfor? og Hvor længe?
Bevægelsen kan i princippet indtænkes i alle de forskellige dele af et undervisningsforløb, dvs. opstart, gennemførsel og afslutning, så bevægelsen i undervisningen giver mening, er velovervejet og understøtter undervisningens læringsmål samt elevernes motivation og trivsel – og kan ‘rumme’ alle elever.

Bevægelse er således et redskab til at nå målet om, at elevernes læring øges, samtidig med at de trives.

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Bevægelse i undervisningen – i praksis

I praksis gavner bevægelse i undervisningen på tre forskellige områder:

 • Bevægelse for bevægelsens egen skyld!
  Der er ingen tvivl om, at mange skoler (formentlig også din) er meget opmærksomme på bevægelse i skolen som en sundhedsfremmende faktor velvidende at varierede metoder til at arbejde med sundhedsperspektivet kontinuerligt skal udvikles
 • Bevægelse som middel til at styrke det sociale liv hos eleverne!
  Skolerne er generelt også bevidste om bevægelse som en socialiserende faktor i forbindelse med elevernes udvikling
 • Bevægelse som en målrettet indsats for at optimere elevernes muligheder for læring!
  Der, hvor rigtig mange skoler for alvor er udfordrede, er i jagten på at anvende bevægelse som et direkte middel til at få eleverne til at lære mere- og det stiller krav til dine lærere.

Igennem bevægelse i undervisningen lærer over 50% af eleverne – endnu bedre!

Fra forskningen i læring (blandt andet fra Professor Lena Boström, Mittuniversitet i Sverige) ved vi, at over halvdelen af eleverne rent faktisk lærer væsentligt bedre, hvis de bevæger sig imens de lærer.

Ja du læste rigtigt – over 50% af eleverne vil på læringssiden få et stort udbytte, hvis du integrerer bevægelse i undervisningen med fokus på læring. Og den resterende del af eleverne tager ikke skade af at bevæge sig under læringen.

Så hvad er så konklusionen?
.. I bund og grund er det, at dine undervisere skal have konkrete værktøjer, så du kan koble fagets/lektions læringsmål (fra de forskellige fagområder) til elevernes fysiske bevægelse.

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærere i bevægelse i undervisningen.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i bevægelse i undervisningen

Vi har samlet centralt dokumenteret teori inden for bevægelse i undervisning og læring + en masse inspiration til konkrete øvelser, som vi deler ud af på vores workshop og kursus i bevægelse i undervisningen.

Dine lærere vil få konkrete værktøjer, strategier og metoder, som de kan gå direkte hjem og anvende i deres praksis!

Vores form bygger på praksisnær læring, hvilket gør kompetenceudviklingen vedkommende og relevant for dine lærere. Vi veksler meget mellem teori og øvelser og har fokus på at lave workshoppen / kurset aktivt.

På vores skræddersyede workshop / kursus du får dine lærere blandt andet:

 • Inspiration til, at finde på øvelser der giver mening for dem selv og deres elever – og som imødekommer reformernes krav om bevægelse
 • Viden om, hvordan de kan lave en mere aktiv undervisning
 • Værktøjer til, at få deres elever til at blive mere energiske i undervisningen
 • Ideer til, hvordan de helt konkret kan få bevægelse ind i undervisningen
 • Strategier til, at få deres elever til (på samme tid) at have bevægelse i skolen og samtidig lære noget
 • Et øvelseskatalog, som er fyldt op med masser af øvelser til at skabe bevægelse i undervisningen

Kunne en workshop eller et kursus i bevægelse i undervisningen være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i bevægelse i undervisningen

 • De kommer til, at skabe mere motiverende undervisning, som dermed fastholder eleverne og øger deres motivation
 • De vil efterfølgende aktiverer eleverne i større grad, hvilket vil skærpe elevernes koncentration
 • De får færdighederne til, at implementere bevægelse i dagligheden, som fremmer de sociale fællesskaber i klassen
 • Deres nye viden og værktøjer vil gøre dem i stand til, at forbedre det læringsmiljø de er en del af


Hvad siger andre om vores kompetence-udvikling

Vi har, tilsammen, kompetenceudviklet undervisere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

 kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’Bevægelse i undervisningen’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.