AKTIONSLÆRING


Skal dine lærere arbejde mere kvalificeret med deres pædagogiske hverdagssituationer?

Vores kompetenceudvikling i ‘Aktionslæring’ er for lærere, der vil mestre ’kunsten’, at afprøve og få afklaret hvad der virker og hvordan det virker i deres undervisning.

Kompetenceudviklingen findes både som workshop og kursus – og kan oplagt suppleres med aktionssparring, som en metode til kvalificere aktionslæringen i praksis.

Spørgsmålet er … er ‘Aktionslæring’ noget for dine lærere?

JA, hvis du kan genkende dine læreres udfordringer herunder …


Kunne det her være dine lærere? 

 • De vil gerne udvikle deres undervisning, men mangler metoder og redskaber
 • De kan fornemme når undervisningen ikke fungerer optimalt men har svært ved at identificerer hvad og hvorfor det sker
 • De er i tvivl om hvorvidt det de gør og måden de gør det på er optimalt for elevernes læring

Hvis du genkender ovenstående udfordringer hos din lærergruppe, så er kompetenceudvikling i ‘Aktionslæring’ det rigtige valg for jer.


Aktionslæring er..

En metodisk tilgang til at sætte fokus på små, men konkrette, elementer af undervisningen.

Den inviterer til at gå på opdagelse i egen og kollegaers praksis og med sin præcise ramme åbner den op, for nye tilgange og konkret og anvendelsesorienteret feedback.

Aktionslæring tager udgangspunkt i hjørnerne af undervisningen – og arbejder derefter ind til mere centrale elementer som ligefrem kan revolutionere elevernes læringsudbytte.

Lyder det spændende? Så lad os se på hvordan det kan bruges i dine læreres praksis.


Aktionslæring i praksis

Arbejde med aktionslæring skaber fælles sprog, forståelse og medejerskab og derved løfte praksis fra personlige overvejelser til  til reflekterede kvalificerede pædagogiske overvejelser.

Aktionslæring er en metode, som sigter på, at eventuelle modsætninger mellem intention og praksis bliver gjort til genstand for refleksion med henblik på forandring og udvikling.

Se herunder, hvis du er nysgerrig på hvordan vi kan kompetenceudvikle dine lærene i aktionslæring.


Sådan kompetenceudvikler vi dine lærere i aktionslæring

Vores tilgang er praksisnær og let implementerbar efter endt forløb. Vi benytter selv aktionslæring til at udvikle vores undervisning og har mange års erfaring med den såvel teoretiske samt praktiske håndtering.

Eksempler på indholdselementer på vores workshop og kursusforløb:

 • De 5 faser – eksemplificeret og formidlet
 • De 5 faser – i praksis for den enkelte underviser
 • Rammer og betingelser for succesfuld aktionslæring
 • Skabelon og skemaer – Aktionslæringens ABC
 • Tid til egne forundringer struktureres
 • Praktisk implementering – næste skridt

Kunne en workshop eller et kursus i aktionslæring være interessant for dine lærere?

Så lad os kort skitsere hvilke fordele en sådan kompetenceudvikling kan tilføre skolen. Se her:


Fordelene ved at kompetenceudvikle dine lærere i aktionslæring

 • Fælles professionelt sprog omkring udvikling af undervisningen / elevernes læringsudbytte
 • Fra tavs viden til eksplicite erkendelser skaber større stolthed omkring egen praksis
 • Støttekultur udvikles og styrkes blandt underviserne gennem feedback og refleksion
 • Mindre brandsluknings og håndteringsfokus i den pædagogiske og didaktiske samtale og praksis


Hvad siger andre om vores kompetenceudvikling?

Vi har tilsammen, kompetenceudviklet lærere på mere end 150 forskellige skoler – fordelt over hele Danmark.

Derudover har vi siden 2008, som læringskonsulenter, været tilknyttet Undervisningsministeriet som eksterne specialister.

Her kan du læse hvad et bredt udsnit af vores mange kunder siger om os – og vores kompetenceudvikling.

Skal vi styrke dine læreres aktionskompetence? Så se her:


Vil vide mere om, hvordan vi i fællesskab kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb for dine lærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog, omkring ’aktionslæring’ – for dine lærere.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.