SKAB RESULTATER GENNEM LÆRERUDVIKLING


Hos LæringNu arbejder vi med praksisnær pædagogisk kompetenceudvikling.

Dette gør vi gennem inspirationsoplæg, workshops, kurser og videreuddannelser for Erhvervsskoler og Produktionsskoler.

Resultatet bliver:

– Øget elevfastholdelse på skolen

– Mere motiverede elever

Synlig læringstilvækst hos eleverne

– Stærkere teamsamarbejde blandt lærerne

– Styrket implementering af skolens fælles pædagogisk, didaktiske strategi

 


VI TILBYDER:

» Gratis pædagogisk- og didaktisk inspirationsoplæg

Et inspirationsoplæg med temaer inden for pædagogik og didaktik er effektfuldt med henblik på at sætte pædagogik og didaktik på dagsordenen i et nyt perspektiv. Lærerene indbydes til refleksion og diskussion omkring deres undervisningspraksis.

» Inspirerende og praksisnære workshops

En lærerudviklende workshop har fokus på, at inspirere med pædagogiske og didaktiske strategier, værktøjer og metoder samt løbende afprøvning af disse.

Vi tilbyder workshops inden for emner målrettet elevfastholdelse og motivation og teamarbejde.

» Udviklende og praksisnære kurser

Et lærerudviklende kursus har fokus på, at udvikle underviserne gennem indsigt i pædagogiske og didaktiske strategier, værktøjer og metoder samt løbende afprøvning af disse i relation til deres egen praksis.

Vi tilbyder kurser inden for emner målrettet elevfastholdelse og motivation og teamarbejde.

» Særlig tilrettelagt videreuddannelse med ECTS-point

Vores videreuddannelsestilbud matcher de politiske krav om relevant pædagogisk kompetenceudvikling  med ECTS-point.

Vi skræddersyer videreuddannelser i samarbejde med University College Lillebælt eller University College Sjælland (Professionshøjskolen Absalon).

Vi tilbyder pædagogiske diplommoduler og akademimoduler.

 

 


HVEM ER LÆRINGNU?

Vi er et stærkt team af læringskonsulenter, som hjælper dig med at udvikle dine læreres kompetencer inden for teamsamarbejde, elevfastholdelse og motivation.

Hvad vil vi?

Vi vil styrke dine læreres undervisningskompetence og hjælpe jer med at fastholde flere af jeres elever.

Hvem hjælper vi?

Vi hjælper  Undervisningsministeriet,  Erhvervsskoler og Produktionsskoler. 

Du kan læse mere om, hvad vores mange tilfredse kunder siger om os lige her.

Nysgerrig på hvem der står bag LæringNu – så tryk på knappen herunder: