Progressiv læring

Siden er under ombygning

 


Progressiv læring

 

 

Progressiv læring – kend din indflydelse som underviser – styrk den målrettede læring og feedback

 

Lær at sætte klare mål og få de nyeste værktøjer til aktiverende og engagerende undervisning hvor eleven inddrages i egen progression i forhold til klare opstillede læringsmål. Det vi tilsammen kalder Progressiv læring.

 

 

 • Glemmer du ofte at inddrage eleverne i mål og mening med undervisnings aktiviteterne?
 • Mangler du tydelige rammer til formativ, gensidig feedback med eleverne?
 • Er du i tvivl om hvad der har den største læringsmæssige effekt for eleverne?
 • Er dine elever nogle gange i tvivl om hvad du forventer af dem?
 • Vil du gerne have et konkret værktøj til undervisningsdifferentiering der hviler på præcist kendskab til elevernes skiftende forudsætninger?

 

Progressiv læring er baseret på forskningsresultater fra metaanalyser af 250 mio. studerende

 

Progressiv læring bygger videre på bl.a. John Hatties forskning fra metaanalyser af 250 mio. studerende. Herfra ved vi, at et positive læringsmiljø, tydelige læringsmål som eleverne er medansvarlige for samt kontinuerlig feedback er nogle af de mest centrale elementer for elevers læring.

 

Vi har med Progressiv læring designet og gennemført et ambitiøst men praksisnært forløb som fra 2014-2016 har været en del af Undervisningsministeriets fastholdelsesindsats og er således med succes blevet implementeret på 14 erhvervsskoler i Danmark.

 

Med Progressiv læring har skolerne og underviserne fået højnet motivationen for målrettet at arbejde med tydelige mål og rammer ved at bevidstgøre den enkelte om, at undervisningen skal prioriteret aktiv og målfokuseret synlig læring.

 

 

Med kurset; Progressiv læring får du blandt andet:

 

 • Øget fastholdelse af elever ved et fokuseret og differentieret læringsmiljø og en styrkelse af den pædagogiske formidling af det faglige stof
 • Værktøjer til at skabe tydelige rammer og praksisstøtte til at sikre gensidig feedback i undervisningen og skabe et arbejdsorienteret og positivt læringsmiljø med klare forventninger til eleverne
 • Styrket elevmotivation gennem bevidsthed om egen læringsprogression
 • Nyeste viden fra pædagogisk forskning om læringseffekten af mere end 100 forskellige metoder og værktøjer til at omsætte denne viden til praktisk, didaktisk planlægning og gennemførsel
 • ”PL-hjulet” – en enkel, forskningsbaseret og afprøvet model for tilrettelægning, gennemførsel og evaluering af undervisning
 • En fælles didaktisk og pædagogisk referenceramme og terminologi som støtter op den eftertragtede, men svære, feedbackkulter som fremtidens undervisere fordrer
 • Et idekatalog til i højere grad at gøre undervisningen og læringen aktiverende, målrettet og motiverende

 

 

I Progresiv læring bygger vi bro mellem teori og praksis

 

Vi lægger således stor vægt på at give dig konkrete metoder og redskaber du umiddelbart kan implementere i din praksis. Vi efterlader dig altså ikke ved den didaktiske teori og metode – men går bogstavlig talt helt med ud i klasselokalet eller værkstedet.

 

 

Du besøger os – og vi besøger dig!

Progressiv læring består af fælles seminardage – 3 I alt, hvor alle undervisere og ledere er samlet.

 

Dagene følges op af “Kollegial træning i praksis”: Her følger vi over to til tre omgange dig i din faktiske undervisning og støtter dig i at anvende PL-Hjulet som fundament for undervisningen.

 

Herefter har vi efterfølgende sparring hvor fokus er på at implementere og reflektere over de øvrige teorier og værktøjer, som seminardagene har introduceret. Dermed sikrer vi mulighederne for, at du styrkes i din konkrete hverdag og vi inddrager tillige såvel elever som kollegaer, i refleksionerne og sparringen.

 

Et forløb med Progressiv læring strækker sig typisk over 6 til 12 måneder og inkluderer også beherskelse af “Kollegial supervision” som metode til, at værktøjet lever videre, når forløbet er afviklet.

 

 

Tag din didaktik til nye højder med Progressiv læring!

Progressiv læring henvender sig til dig der som professionel gerne vil kvalificere og styrke handlekompetencen indenfor planlægning, gennemførsel og evaluering af differentierede undervisningsforløb med tydelige mål.

 

Vi står på skuldrene af 800 metaanalyser fra John Hattie samt egne erfaringer i såvel praktisk erfaring med elevgruppen samt implementeringen af værktøjet på 14 erhvervsskoler i Danmark.

 

 

Oplev Progressiv læring på din skole

Kontakt os her for yderligere information om Progressiv læring – eller for flere referencer fra skoler der har afprøvet værktøjet.