Motivationspædagogik

Siden er under ombygning

 

 

Motivationspædagogik – lyst til læring gennem motiverende undervisning

 

Motivationspædagogik giver dig de nyeste værktøjer til differentierede læringsprocesser, læringsstilsbaseret undervisning og masser af ideer til aktive læringsaktiviteter.

 

 

  • Oplever du at dine elever ikke altid er motiverede for at lære?
  • Trænger du til en a-ha oplevelse der udfordrer dit syn på undervisningspraksis og eleverne?
  • Synes du selv at din undervisning ofte trækker på de samme læringsmetoder og er for domineret af auditive og visuelle metoder?
  • Vil du gerne styrke din relationskompetence, klasseledelse samt skrue op for elev inddragelse gennem tydelig feedback?

 

Motivationspædagogik er designet, planlagt og gennemført til at imødegå, blandt andre, ovenstående udfordringer.

 

 

Motivationspædagogik leveret for Undervisningsministeriet

Vi har med Motivationspædagogik  fra 2013 – 2015 været en del af Undervisningsministeriets fastholdelses indsats og er derfor med succes blevet implementeret på 14 erhvervsskoler i Danmark.

 

Traditionelt set har undervisningssektoren været præget af visuelle og auditive formidlingsformer, mens der i mindre grad er fokuseret på elever, der motiveres af røre- og gøre-aktiviteter.

 

Forløbene med Motivationspædagogik på de 14 skoler har højnet motivationen blandt lærere såvel som elever ved at sætte fokus på og bevidstgøre om elevernes forskellige læringsstile, der også kan være af taktil og kinæstetisk karakter.

 

 

Med et kursus i Motivationspædagogik får du blandt andet:

 

  • Færdigheder i at undervisningen bliver planlagt og gennemført med baggrund i læringsstile og styrkebaseret læring for at skabe lyst til læring hos eleven
  • Metoder til at skabe aktiverende, differentierende og meningsfyldte læreprocesser og læringsfællesskaber
  • Værktøjer til at give tydelig og kvalificeret feedback med indbyggede, motiverende succesoplevelser
  • En styrket skole i en positiv, ressourceorienteret tilgang til eleverne, hvor alle støtter op om øget motivation og læring i hverdagen gennem en fælles termonologi
  • Praktisk idekatalog til at tænke fysiske aktiviteter og energizere ind i undervisningen for at øge elevernes indlæring
  • Individuel supervision og sparring på din praksis fra et anerkendende og udviklingsorienterede specialister med masser af undervisningserfaring med elevgruppen

 

Metoderne og redskaberne i Motivationspædagogik er lette at implementere

Vi lægger stor vægt på, at give dig konkrete metoder og redskaber du umiddelbart kan implementere i din praksis. Vi efterlader dig således ikke ved den didaktiske teori – men går bogstavlig talt helt med ud i klasselokalet eller værkstedet.

 

En unik kombination af kursusdage og eksperttræning i praksis

Motivationspædagogik består af skiftevis fælles seminardage, hvor alle undervisere og ledere er samlet – som følges op med Ekspert træning i praksis”.

 

Her følger vi over to til tre omgange dig I din faktiske undervisning. Herefter har vi efterfølgende en individuel sparring hvor fokus er på at implementere og efterprøve de teorier og værktøjer, som seminardagene har introduceret.

 

Dermed sikrer vi grundlaget for, at du styrkes I din konkrete hverdag og vi står på mål for, at vore ideer kan tåle testen fra virkeligheden.

 

Et forløb med Motivationspædagogik strækker sig typisk over en periode på ca. 6 til 12 måneder og inkluderer også mestring af “Kollegial supervision” som metode til, at værktøjet lever videre når forløbet er afviklet. Motivationspædagogik skræddersyes naturligvis efter din skoles behov og rammer på bagrund af en grundig, indledende dialog.

 

Vil du høre mere om Motivationspædagogik kan du kontakte uddannelseschef Hugo B. Nielsen fra EUC Lillebælt på tlf. 2074 9150

 

 

Rambøll har dokumenteret Motivationpædagogik´s effekt

Motivationspædagogik skaber bedre sammenhæng mellem det eleverne skal lære, og det de har lyst til at lære! Det er ikke en påstand – det er dokumenteret gennem vores arbejde på 13 erhvervsskoler! Her kan du se Rambølls konklusioner

 

Erfaringerne viser tillige at processen gavner arbejdsglæden hos underviseren, styrker den professionelle identitet, elevernes motivation for at lære styrkes og dermed gennemfører flere elever uddannelsen!

 

 

Book et kursus eller et forløb allerede i dag!

Tag kontakt til os for en dialog omkring Motivationspædagogik for din skole – eller hvis du vil snakke med nogen, som har afprøvet dette koncept.